ANBI informatie

Opium voor het Volk heeft door de jaren heen van veel gulle gevers schenkingen gekregen. Dankzij onze ANBI-status kunnen onze donateurs deze schenkingen aftrekken van hun inkomstenbelasting.

Daar hoort bij dat wij openheid geven over hoe onze financiën in elkaar zitten. Gelukkig is dat niet overdreven ingewikkeld. Hieronder vindt u de jaarverslagen van Stichting Opium voor het Volk en het actuele beleidsplan – voor zover daarvan sprake is.

beleidsplan

Op het ogenblik leidt stichting Opium voor het Volk een slapend bestaan. De stichting ontvangt met ingang van 1 januari 2019 geen donaties meer en werft die ook niet. De stichting wordt aangehouden voor het geval in een later stadium nog de aanvechting ontstaat een theaterproductie op poten te zetten. Voorlopig onderneemt de stichting geen activiteiten.

Beloningsbeleid

Aangezien er geen activiteiten ontplooid worden, werkt er momenteel ook niemand voor de stichting, in welke hoedanigheid dan ook. Willem de Vlam onderhoudt de boel af en toe op vrijwillige basis.

Jaarverslagen

De liefhebbers kunnen hier de jaarverslagen van Opium voor het Volk downloaden.

verdere informatie

Stichting Opium voor het Volk
Orteliusstraat 321hs,
1056PA Amsterdam
kvk: 34228430
btw: 8146.70.829.B01
e: info@opiumvoohetvolk.com
t: 06-290 515 74